THIẾT KẾ WEBSITE

Thiết kế website là tạo ra một trang web phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, cá nhân hay tổ chức. Thiết kế website là trình bày ý tưởng nội dung, hình ảnh trên các trang web điện tử. Người dùng có thể truy cập vào website thông qua internet trên các thiết bị điện tử như máy tính để bàn, máy tính bảng, laptop hay điện thoại di động. Không chỉ đơn thuẩn là công việc kỹ thuật, thiết kế website còn là một nghệ thuật. Đó là nơi giới thiệu doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm, truyền tải thông điệp, chia sẻ kinh nghiệm của công ty. Dịch vụ thiết kế website của Chồn Đen mang đến doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức mẫu website chuyên nghiệp, vừa là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, vừa là một phương tiện kinh doanh hiệu quả.