GÓI KHỞI NGHIỆP

StarUp, Shop, Cá nhân
5.900.000 ++ VNĐ
 • › Tiếng Việt
 • › Chuẩn SEO
 • › Giao diện Responsive
 • List Item
 • SSL
CAO CẤP

GÓI TĂNG TỐC

StarUP, Doanh nghiệp nhỏ
7.900.000 ++ VNĐ
 • › Hỗ trợ nhập 30 bài viết/sản phẩm đầu tiên
 • › Miễn phí Hosting 1 năm dung lượng 5GB trị giá
 • › Giao diện Responsive
 • › Giao diện Responsive
CAO CẤP

GÓI CAO CẤP

Enter your description
11.900.000 ++ VNĐ
 • › Hỗ trợ nhập 30 bài viết/sản phẩm đầu tiên
 • › Miễn phí Hosting 1 năm dung lượng 5GB trị giá
 • › Giao diện Responsive
 • › Giao diện Responsive
CAO CẤP

Tên miền là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ tĩnh, cố định. Nó giống như là địa chỉ nhà hay mã zip code để giúp các thiết bị định tuyến vệ tinh dẫn đường cho hàng hóa lưu thông, một trình duyện cũng cần một tên miền để dẫn đường tới nơi chứa website của bạn (web server).